Friday, February 19, 2016

Situs Informasi Berita Terkini

Maklumat adalah segala-galanya yang dipaparkan oleh komputer dalam penonton media yang dinyatakan di atas, biasanya sebagai hasil daripada proses pengiraan.
Maklumat ini adalah fakta-fakta yang tersembunyi di belakang set fakta yang telah direkodkan, dan hanya ditemui selepas diproses atau dicerna
Maklumat adalah hakikat yang tersirat yang datang ke fikiran selepas melihat juruteknik dan memprosesnya secara teratur, berdasarkan model yang dipercayai menjadi perkara yang betul dalam keseluruhan isu

Teknologi maklumat
Teknologi maklumat adalah satu teknik atau cara elektronik untuk mengumpul, menyedia, menyimpan, memproses, menyiarkan, menganalisis dan menyebarkan maklumat.
Teknologi maklumat adalah hasil daripada kejuruteraan manusia untuk proses penyampaian maklumat daripada pengirim kepada penerima sehingga: lebih cepat, menyebarkan penyimpanan lebih luas dan lebih lama.

Lebih lengkap http://ruangragam.blogspot.com

No comments:

Post a Comment